Als LVSC geregistreerd supervisor heb ik jaren ervaring opgedaan in het werken met spel en creatieve werkvormen in supervisie. Ik verzorg ook workshops voor supervisoren om ook hen het belang en de meerwaarde van kunst en spel te laten ervaren.

Als supervisant ga je zelf aan de slag (na afstemming) met tekenen, schilderen en boetseren, maar ook ga je zoeken naar kunst die je interessant vindt, die je aantrekt of juist afstoot. Met deze ervaring ga je op zoek naar de achtergrond van je handelen, wat maakt dat je doet wat je doet. Hoe kun je  reflecteren op je handelwijze en van daaruit leren, op een positieve, groeibevorderende manier.

Mocht deze manier van werken je niet aanspreken, kunnen we ook andere werkvormen inzetten.

Doelgroep

Iedereen die werkt in het agogisch beroepenveld, zowel onderwijs als zorg, zoals vaktherapeuten en speltherapeuten.

Groepssupervisie

Je kunt je aanmelden met collega's of studenten. We werken in groepjes van maximaal 4 personen. Het aantal bijeenkomsten bespreken we voorafgaand afhankelijk van de doelen.

Individuele supervisie

Je kunt natuurlijk ook individuele supervisie aanvragen,

  • om geregistreerd te blijven voor je beroepsvereniging 
  • om te onderzoeken wie jij bent als persoon gelinkt aan je werk
  • om zicht te krijgen op je functioneren
  • om verdieping te zoeken in je werkveld

Ruimte

We werken in een deel van het atelier, een sfeervolle ruimte, omgeven door kunst.

Registratienummer:

S12993 -

Link naar de website van de LVSC: https://www.lvsc.eu/users/wilna-van-den-heuvel